Законодавство

Національні законодавчі та нормативно-правові акти щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (ґендерної рівності) в Україні

І. Закони України:

ІІ. Укази Президента України:

Указ Президента України від 25 серпня 2015 року № 501/2015 «Про затвердження Національної стратегії у сфері прав людини».

Указ Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019 “Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року”

ІІІ. Постанови Кабінету Міністрів України:

ІІІ. Розпорядження Кабінету Міністрів України:

IVНакази міністерств:

VІнші нормативно-правові акти:

Міжнародні законодавчі та нормативно-правові акти щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (ґендерної рівності) в Україні

І. Документи Організації Об’єднаних Націй:

ІІ. Документи Міжнародної організації праці (МОП):

ІІІ. Документи Європейського Союзу: